Two Amigos

Artist: Ludlow "Bix" Smethurst

Medium: oil on canvas